تورم سال ۹۹ بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود

کسری بودجه دولت منجر به چاپ پول می‌شود ….
—————————————————–

tavarom

سجاد برخورداری استاد اقتصاد دانشگاه تهران: پیش‌بینی بنده این است که ما تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛ البته احتمال ابرتورم وجود ندارد. چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.