اعتراض کارگران پیمانکاری معدن گل گهر سیرجان نسبت عدم پرداخت بخشی از حقوقهایشان

کارگران پیمانکاری معدن گل گهر سیرجان نسبت عدم پرداخت بخشی از مطالباتشان دست به اعتراض زدند. ….

—————————————————————-

3367

اعتراض کارگران پیمانکاری معدن گل گهر سیرجان نسبت  عدم پرداخت بخشی از حقوقهایشان

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند: معادن سنگ گلگهر سیرجان شامل چندین معدن است که حدوداً ۱۶ هزار نفر را استخدام کرده است. ما در آزمون ورودی استخدامی معدن گلگهر شرکت کردیم و در این منطقه معدنی شاغل شدیم اما با اینکه همگی در یک آزمون شرکت کرده بودیم، برخی به استخدام مستقیم شرکت گلگهر و برخی به استخدام پیمانکاران درآمدیم. آنها افزودند:برخی از پیمانکاران معادن گلگهر مزایای مزدی ازجمله مزایای خارج از مرکز را که نزدیک به ۷۰ درصد حداقل دستمزد است را پرداخت نمی‌کنند و فقط این مزایا به قرارداد رسمی‌هایی که به استخدام شرکت گلگهر درآمده‌اند، پرداخت می‌شود.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.