تجمع اعتراضی پرستاران گیلانی در مقابل معاونت دانشگاه این استان

حدود ۵۵۰ پرستار گیلان که در شرایط بحرانی کرونا جهت استخدامی شرکت آواسلامت فرا خوانده شده بودن در وضعیت بلاتکلیفی پس از پایان این بحران قرار دارند. ….

—————————————————–

3363

تجمع اعتراضی پرستاران گیلانی در مقابل معاونت دانشگاه این استان

طی ابلاغیه ای‌دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اوسط اسفند  ۹۸ اعلام کرد که به دلیل بحران و کمبود نیروی پرستاری در مراکز دولتی این دانشگاه به کمک شرکت آوا سلامت اقدام به جذب نیروی پرستاری با قرار داد یک ساله و بیمه و‌تمام حقوق و مزایا خواهد کرد.
اما بعد از پایان کرونا دانشگاه اعلام کرد که قرار داد به صورت قرار داد ۸۹ روزه خواهد بود و پول ساعتی به پرستارها خواد داد. این در شرایطی است که مسئولین دانشگاه و شرکت آوا سلامت در همان تاریخ  به پرستاران اعلام‌کردند به دلیل فشرده بودن شیفت ها و سختی کار از مراکز خصوصی انصراف دهید.

بسیاری از پرستاران از مراکز خصوصی به امید جذب در بیمارستان های دولتی از این مراکز انصراف دادند. حال با گذشت دو ماه کار کردن در شرایط سخت ،دشوار و خطرناک  هنوز هیچ قرارداد شرکتی  با ۵۵۰ پرستار بسته نشده است و‌دانشگاه اعلام کرده که که میخواد این نیروها را به صورت قرارداد ۸۹ روزه بدون بیمه و حق بهره وری و به صورت ساعتی جذب نماید. این درحالیست که این پرستاران دیگر اجازه ی برگشت به مراکز خصوصی به دلیل ترک کار در آن مراکز را ندارند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.