۷۳ میلیون کودک زیر ۱۰ سال در جهان کار می‌کنند

به طور تقریبی ۱۲۰ میلیون کودک در مشاغل پرخطر کار می‌کنند. ….

—————————————————-

3274

۷۳ میلیون کودک زیر ۱۰ سال در جهان کار می‌کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن حمایت از حقوق کودکان گزارش موسسه WE از وضعیت کودکان کار در جهان منتشر کرده است که آماری درباره وسعت پدیده کودک کار در جهان به دست می‌دهد.
در این گزارش می‌خوانیم: کار کودکان نمونه‌ای از نقض حقوق کودک است. کار کودکان زندگی بیش از ۱۵۰ میلیون‌ کودک در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.به طور تقریبی ۱۲۰ میلیون کودک در مشاغل پر خطر کار می‌کنند.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: ۷۳ میلیون نفر از این کودکان زیر ۱۰ سال هستند. کودکان مجبور می‌شوند که در شرایط بسیار سخت کار کنند. آنها مدرسه را رها می‌کنند، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. بسیاری از آن‌ها مجبور می شوند خانواده‌های خود را رها کنند. عکسی که قانون را به نفع کودکان تغییر داد. لوئیس هاین با عکس‌های تکان‌دهنده خود در سال ۱۹۰۸ از شرایط سخت و هولناک بچه‌های کار، نقش مهمی را در برانگیختگی جامعه آمریکا نسبت به معضل بهره‌کشی از کودکان، برعهده داشت. فعالیت‌های وی و بسیاری دیگر از فعالان حقوق کودکان به اضافه‌شدن متممی به قانون کار آمریکا مبنی بر منع استخدام کودکان در مشاغل سخت منجر شد. در بخش دیگر آمده است: کار کودکان یک معضل بسیار جدی در دنیای امروز است و سازمان‌های مسئول و دولت باید وظیفه خود را به بهترین وجه انجام دهند برای از بین بردن این فاجعه. شادی، بازی و آموزش حق کودک است نه کار.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.