بی‌توجهی مدیریت شرکت واحد نسبت به اقدامات پیشگیرانه از ابتلا رانندگان خطوط به ویروس کرونا

سندیکای کارگران شرکت واحد هشدار می‌دهد این بی‌توجهی‌ها در اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از از ابتلا به ویروس کرونا نه تنها جان رانندگان و خانواده‌هایشان را بخطر می‌اندازد بلکه باعث گسترش این بیماری برای شهروندان هم خواهد شد. ….

———————————————-

3064

بی‌توجهی مدیریت شرکت واحد نسبت به اقدامات پیشگیرانه از ابتلا رانندگان خطوط به ویروس کرونا

براساس شواهد و گزارشات ارسالی رانندگان به سندیکای کارگران شرکت واحد، اقدام مدیریت شرکت واحد در قرار دادن نایلونی کوچک مابین کابین راننده و جایگاه مسافرین در پیشگیری از ابتلا رانندگان به ویروس کرونا بی‌اثر است و چنانچه قصد مدیریت نمایش نباشد؛ باید برای حفاظت رانندگان از ابتلا به ویروس کرونا، کابین راننده با چند متر نایلون از سقف تا کف و از طرفین تا شیشه‌های بغل از جایگاه مسافرین جدا گردد. با توجه به اینکه شرکت واحد تعمیرگاه‌های متعدد و نیروی کار کافی نیز دارد این مهم به راحتی قابل اجراست.

با توجه به جان باختن دو تن از رانندگان زحمت کش شرکت واحد دراثر ابتلا به بیماری کرونا و مبتلا شدن چهل تن دیگر از همکارانمان به این ویروس کشنده، متاسفانه در اقدام جدا سازی راننده ازمسافرین برای حفظ  جان رانندگان ، شرکت واحد همانطور که درعکس ارسالی به سندیکا مشخص است بجای اینکه  پشت کابین راننده بطور کامل با نایلون پوشیده شود تا با هر سرفه وعطسه مسافرین از انتقال ویروس به راننده جلوگیری شود در یک اقدام نمایشی فقط یه تکه کوچک در وسط نایلون کشیده شده است که هیچ تاثیری در جلوگیری از ابتلا راننده به ویروس کرونا ندارد، آنچه معلوم است مدیریت شرکت واحد فقط برای رفع تکلیف و ظاهر سازی و نمایش کارهایی انجام می‌دهد.

در همین ارتباط باید یادآور شد که وضعیت در اتوبوس‌های بخش خصوصی به مراتب بدتر از اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد است و رانندگان زحمت‌کش در بخش خصوصی در مخاطرات جدتر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد هشدار می‌دهد این بی‌توجهی‌ها در اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از از ابتلا به ویروس کرونا نه تنها جان رانندگان و خانواده‌هایشان را بخطر می‌اندازد بلکه باعث گسترش این بیماری برای شهروندان هم خواهد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
https://t.me/vahedsyndica

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.