طوفان شن در شهرستان ریگان (کرمان) به قطعی برق حداقل ۳۰ روستا، تخریب ۲۰ واحد مسکونی و شکسته شدن تیرهای چراغ برق انجامیده است

3031

در این میان با بسته شدن راه ارتباطی ۴۰ روستا و مشکلات تنفسی ساکنین، حتی خالی شدن ۱۶ روستا نیز به برون‌رفت از بحرانْ کمکی نکرده است. با افزایش غلظت گردوغبار به ۶۵ برابر حد مجاز، ۱۵۰ روستا در محاصره‌ی کامل طوفان شن قرار گرفته‌اند.
طوفان‌های شن و خسارات ناشی از آن با دو گزاره‌ی تخریب درازمدت محیط‌زیست و سیاست‌های محروم‌سازی دولت‌های پیاپی در تخصیص اعتبارات کارآمد به‌میان می‌آید.
از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش کانون‌های بحران فرسایش بادی از دلایل بروز گرد و غبار شدید این منطقه عنوان شده است. از دیگر سو، تعطیلی پروژه‌های مالچ‌پاشی طی ۲ سال گذشته بر مشکلات اهالی ریگان نیز افزوده است. ریگان بعد از خوزستان، دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی است و «عدم تخصیص اعتبارات مالی» تنها پاسخ فرمانداری و دولت نسبت به این فاجعه بوده است.

3032

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.