گفتگوی فرامرز فروزنده بامهرداد درویش پور در باره بحران کرونا و نحوه برخورد کشورهای مختلف با آن

گفتگوی فرامرز فروزنده بامهرداد درویش پور
در باره بحران کرونا و نحوه برخورد کشورهای مختلف با آن

در این برنامه درباره استفاده از روش های دمکراتیک و منحصر به فرد کشور سوئد در رویارویی با بحران کرونا و اهمیت توجه به نظر کارشناسان همچون پایه تصمیمات سیاسی دراین زمینه و تفاوت آن نه تنها با آنچه در ایران می گذرد، بلکه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سخن گفتم. بخش دیگر این گفتگو به برخورد مسئولان حکومتی ایران در این زمینه و نگرانی از بروز فاجعه در آن سرزمین اختصاص دارد. ا

به این گفتگو می توان از دقیقه ۱۵ تا پایان برنامه در لینک زیر نگاه کرد.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.