موج اخراج کارگران خدماتی و عدم امنیت شغلی کارگران در استان‌های ایران

بنابه گزارشات منتشره با شروع سال جدید در ایران؛ حداقل ۵۰ درصد کارگران فصلی و خدماتی استان‌های مختلف کشور به دلیل عدم تامین امکانات پیشگیری از کرونا از سوی دولت و کارفرماها، اخراج شده اند. ….

—————————————————

موج اخراج کارگران خدماتی و عدم امنیت شغلی کارگران در استان‌های ایران

بنابه گزارشات منتشره با شروع سال جدید در ایران؛ حداقل ۵۰ درصد کارگران فصلی و خدماتی استان‌های مختلف کشور به دلیل عدم تامین امکانات پیشگیری از کرونا از سوی دولت و کارفرماها، اخراج شده اند.
گزارشات مزبور می افزایند، در شرایطی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنیت شغلی هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر می‌برند، این وضعیت با شیوع کرونا و رکود و تعطیلی گسترده به شدت افزایش یافته است. در روزهای اخیر، کارگران بسیاری به خاطر نگرانی از شیوع کرونا، مجبور به ترک کار شدند و یا آنها را به ترک ناخواسته کار، مجبور کردند خانواده‌های بسیاری با شروع سال جدید، بدون درآمد ماندند و نیازهای اولیه معیشتی آنها تامین نشده است؛ گفته می شود در سال جدید؛ کارگران فصلی، خدماتی و ساختمانی؛ با دشواری‌های بسیاری مواجه هستند.

پی نوشت: تامین معاش وسلامت اقشار از کار بیکارشده وظیفه حکومت است و باید به آن عمل کند.

https://t.me/etehadesarasari

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.