گزارشی از آخرین وضعیت دکتر فریبرز رئیس دانا

دکتر کامران سرامی پزشک معالج دکتر رئیس دانا گفته است که روند درمان خوب و رضایت بخش پیش میرود. ایشان معتقد است که حال وی امروز خیلی بهتر از دیشب و دیروز بوده است. ….

—————————————————–

reisdana

گزارشی از آخرین وضعیت دکتر فریبرز رئیس دانا

دکتر کامران سرامی پزشک معالج دکتر رئیس دانا گفته است که روند درمان خوب و رضایت بخش پیش میرود. ایشان معتقد است که حال وی امروز خیلی بهتر از دیشب و دیروز بوده است.
به گفته وی هر دو گزینه بیماری مطرح است. کرونا و ذات الریه که دومی به نظر قطعی تر است. پزشک معالج عمدا دکتر رئیس دانا را در حالت نیمه بیهوش نگه داشته است که در واقع بخشی از روند معالجه است. به نظر میرسد ظرف دو تا سه روز اینده تشخیص قطعی نوع بیماری داده شود.هرچند نظر پزشک معالج بر ابتلا به کرونا ویروس است.

‏آخرین خبرها حاکی از اینست که اکسیژن خونش ۹۵ درصداست. تمام داروهای ضد کرونا تهیه شده و بهش تزریق شده است و ۵ روز حداقل باید در این وضعیت باشد تا بتدریج بهیبودی حاصل شود. نتیجه تست کرونای وی تاکنون آماده نشده است.

—————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.