م. پناهی: دکتر فریبرزرئیس دانا روی تخت کروناست او قول داده که برخیزد

نه ممکن نیست که فریبرز نباشد! او برخواهد خواست، کمک خواهد کرد، راه نشان خواهد داد، سخنرانی خواهد کرد. او بازهم از اقتصاد، از سیاست  از ازادی و سوسیالیزم خواهد گفت. ….

—————————————————–

reisdana

دکتر فریبرزرئیس دانا روی تخت کروناست او قول داده که برخیزد

اگرچه پزشکان فداکار کشورم کسالت رفیق فریبرز رییس دانا را مشکوک به کرونا دانسته اند، اگر چه او هم اکنون بر روی تخت کرونا خوابیده است، اما من می دانم او بزودی بلند خواهد شد.

فریبرز خوابیدنی نیست، او قوی هست و سرشار از امید. او کوتاه نخواهد آمد، مگر شدنی هست روشنفکر سوسیالیستی در قامت او که بیش از نیم قرن برای آزادی و سوسیالیسیم، دهها خطر و صدها فشار و تهدید و زندان را پشت سرگذاشته است، چندین کتاب تخصصی نفیس، صدها مقاله و آثار تحقیقی برای آزادی بشر نوشته است، خود تسلیم  تخت و برانکارد شود؟

نه من میدانم فریبرز تسلیم شدنی نیست؛ مگر پارسال سرطان را تسلیم خودش نکرد؟ او مبارز آرمان خواه، عاشق سوسیالیزم، امیدوار و چالشگر است. او کارهای انجام نشده، برنامه های پایان نیافته و ایده های نگفته زیادی در پیش دارد. او به همه ما قول داده است، او به همه رفقایش، به همه فعالین سیاسی و اجتماعی، به همه آنهایی که برای فردای بهتر مبارزه می کنند، قول داده است که همه  را در راه عدالت، آزادی و سوسیالیسیم یاری خواهد کرد.

او به همه کارگران و زحمتکشان ایران، به همه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز  و آذراب اراک، به همه  معترضین اخیر قول داده است که در انقلاب آینده ایران مشاور سازندگی انها خواهد شد. او به سپیده قلیان، به اسماعیل بخشی، ندا ناجی، رضا شهابی، به همه کارگران و معلمان و روزنامه نگاران زحمت کش قول داده است که همه با هم علیه استبداد و استثمار  خواهیم جنگید. او به نسرین ستوده، به نوری زاد، به دکتر ملکی قول داده است حکم اعدام  را ریشه کن کنند. او به زلزله زدگان بم، به سیل زدگان گلستان، به کودکان کار، به همه بلادیدگان و بی سرپناهان قول داده است که برای آنها سرپناه خواهیم ساخت. او به همه زندانیان سیاسی دربند امید آزادی داده است.

نه ممکن نیست که فریبرز نباشد! او برخواهد خواست، کمک خواهد کرد، راه نشان خواهد داد، سخنرانی خواهد کرد. او بازهم از اقتصاد، از سیاست  از ازادی و سوسیالیزم خواهد گفت.

م پناهی – ۲۱ اسفند ۹۸

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.