رنج نامه بازنشسته

هم اکنون از تمامی رسانه ها عاجزانه خواهشمندیم که با ما هم صدا شوید و صدای ما را به گوش مسئولینی که خود را به ناشنوایی زده اند برسانید تا شاید پایانی باشد بر این ظلم دردناک! ….

———————————————

رنج نامه بازنشسته

ظلم دولت و مجلس به بازنشستگان
چندین سال هست که افزایش های ویژه حقوقی که شامل حال شاغلین شده به بازنشستگان تعلق نگرفته و به مرور زمان شکاف عمیقی بین حقوق شاغل و بازنشسته ایجاد شده واین در حالیست که بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف به همسان سازی و همترازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها میباشد ولی دولت و مجلس در این سالها با وجود اعتراض و درخواست های مکرر وتجمعی بازنشستگان به بهانه نبود بودجه لازم هیچ عزمی برای اجرایی کردن این قانون نداشته اند و فقط به دلیل اینکه بازنشستگان عزیز(خصوصا فرهنگیان) به جهت دوری از محیط کار اهرمی برای مجاب کردن دولت برای استرداد حق تضیع شده خود ندارند کاملا نادیده گرفته شده اند به طوربکه در اسفندماه امسال این گروه مظلوم بار دیگر ناباورانه شاهد تدوین احکام افزایش پنجاه درصدی حقوق شاغلین  بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق معمول محروم کردن بازنشستگان از این حق مسلم (که بر طبق قانون این افزایش شامل حال بازنشستگان هم میشود) این قشر دردمند را در حالیکه بودجه مستقیما از مجلس به شورای نگهبان رفته و وضعیت بحرانی شیوع بیماری امکان هر گونه ارتباط و رایزنی با مراجع ذی ربط را برای انها غیر ممکن ساخته بیش از پیش ازرده نموده و این در حالیست که این شکاف عمیق واختلاف دریافتی ها نه تنها در این سالها میان شاغل و بازنشسته بلکه این اختلاف و تبعیض میان خود بازنشسته ها با شرایط یکسان در سنوات مختلف اسباب کدورت و ناراحتی بیش از پیش روح و روان انان را فراهم اورده است

هم اکنون از تمامی رسانه ها عاجزانه خواهشمندیم که با ما هم صدا شوید و صدای ما را به گوش مسئولینی که خود را به ناشنوایی زده اند برسانید تا شاید پایانی باشد بر این ظلم دردناک!

https://t.me/etehadesarasari

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.