سومین نشست با آقا رحمان در ادامه بحث مربوط به اعتراضات واعتصابات کارگران و کارمندان نفتگردرآبادان در مقطع سال ۵۷ در پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

زمان: جمعه بیست و هشتم فوریه ۲۰۲۰، ساعت شش تا نه شب
مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه ….

————————————————-

2735

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.