اعتصاب کارگران شهرداری اهواز ادامه دارد

درپنج روز اخیر در برخی محله های اهواز به خاطر اعتصاب کارگران نظافت شهری صورت نگرفته و وضعیت دشواری ایجاد شده است. ….

————————————–

2609

اعتصاب کارگران شهرداری اهواز که از روز شنبه گذشته آغاز شده به گفته محمدرضا ایزدی، عضو شورای شهر اهواز همچنان ادامه دارد. امروز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۸ کارگران شهرداری منطقه یک اهواز که شش ماه است حقوقی دریافت نکرده اند در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

درپنج روز اخیر در برخی محله های اهواز به خاطر اعتصاب کارگران نظافت شهری صورت نگرفته و وضعیت دشواری ایجاد شده است.

————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.