جمعی از کارگران هفت تپه خواستار شدند: اعتصاب در هفت تپه را سازمان دهیم

بخشی، خنیفر و اخضری بر سر کار بازنگشته اند و برخلاف شایعات عوامل جاسوس، این همکاران بدون حقوق و بیمه هستند و نه خود و نه اعضای خانواده شان بیمه و دفترچه خدمات درمانی هم ندارند. تنها راه بازگشت به کار و تمدید قرارداد این همکاران، اعتصاب مجدد است. ….

———————————————-

جمعی از کارگران هفت تپه خواستار شدند: اعتصاب در هفت تپه را سازمان دهیم

لازم به ذکر است که روز بعد از حضور اسماعیل بخشی به محل کار، انواع و اقسام فشارها از سوی نهادهای امنیتی و کارفرما و انواع پیغام های تهدید آمیز و برخی پیام های همراه وعده و عید در فضای هفت تپه  و به همکاران عزیز تحمیل و اعلام شد که اسماعیل فعلا و موقتا نباید به سر کار برگردد و موضوع بازگشت به کار او در دست بررسی است و به سرعت مجوز بازگشت به کار او صادر خواهد شد؛ وعده دروغی که هیچ گاه عملی نشد و نتیجتا اسماعیل بخشی از فردای آن روز به کار نرفت و عملا هنوز در اخراج و عدم تمدید قرار داد به سر می برد.

همچنین بر خلاف وعده و تعهد کارفرما و ضمانت شورای تامین شوش، محمد خنیفر و ایمان اخضری کماکان در اخراح هستند و با وجود اینکه یکی از بندهای تعهدنامه کارفرما بازگرداندن این دو همکار به سر کار بوده، هنوز این وعده عملی نشده است.
مسئولین شهرستان برای هزارمین بار نشان دادند که ضد کارگران و نمایندگان کارگری و ضد منافع کارگران هستند و نوکر با جیره و مواجب و با رشوه و یا حتا بی جیره کارفرما هستند.

بدینوسیله تاکید می کنیم که بخشی، خنیفر و اخضری بر سر کار بازنگشته اند و برخلاف شایعات عوامل جاسوس، این همکاران بدون حقوق و بیمه هستند و نه خود و نه اعضای خانواده شان بیمه و دفترچه خدمات درمانی هم ندارند.
تنها راه بازگشت به کار و تمدید قرارداد این همکاران، اعتصاب مجدد است.

جمعی از کارگران هفت تپه-
چهارشنبه – ۲ بهمن ۱۳۹۸

منبع کانال مستقل کارگران هفت تپه

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.