کودکان معلول ساکن ارومیه آغازگر اعتراضات سراسری معلولان با شعار «بودجه‌ی معلولان کجاست»

این اعتراضات به دلیل عدم تحقق بودجه تخصیص‌یافته اجرای ‎قانون معلولان آغاز شده و تا تحقق بودجه کامل ادامه خواهد داشت. ….

—————————————————–

2581

صبح امروز سه‌شنبه ۱ بهمن‌ماه، کودکان معلول ساکن ارومیه، (جسمی-حرکتی، ناشنوا و کم‌توان ذهنی) آغازگر اعتراضات سراسری معلولان با شعار «بودجه‌ی معلولان کجاست» بودند.
این اعتراضات به دلیل عدم تحقق بودجه تخصیص‌یافته اجرای ‎قانون معلولان آغاز شده و تا تحقق بودجه کامل ادامه خواهد داشت.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.