مقررات زدایی با مناطق آزاد

توسعه این مناطق، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است؛ بنابراین واردات گسترده در مقابل میزان صادرات کمتر یکی از دلایل ناکامی موفقیت این مناطق است. ….

———————————————

فرامرز توفیقی، فعال کارگری  درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد می گوید:  کشور دارای ۷ منطقه آزاد و ۲۶ منطقه ویژه اقتصادی است، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت‌زدایی توفیق چندانی نداشته است. وی گفت: توسعه این مناطق، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است؛ بنابراین واردات گسترده در مقابل میزان صادرات کمتر یکی از دلایل ناکامی موفقیت این مناطق است.

این کارشناس بازار کار، با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، گفت: این امر در حالی محقق نشده است که آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله بسیار زیادی با میزان صادرات این مناطق دارد.  توفیقی افزود: بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد تعداد اندکی هستند. یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست؛ اگر چه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی‌های آمارهای رسمی و غیررسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود ۱۰ درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود.

مناطق آزاد یکی از شیوه های مقررات زدایی و در راستای برنامه های نئولیبرالیستی حاکمیت است.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.