دردنامه: اگرحقوقم در اسرع وقت پرداخت نشود شخصا اقدام و تمام تبعات آن متوجه اداره شازند و مسئولین زیربط در استان مرکزی میباشد

اما حرف آخرم‌
اگر حقوقم تمام و کمال پرداخت نشود در اداره کاری خواهم کرد که عواقبش دامان گیر تمام شما شود. ….

————————————–

2566

دردنامه

درود بر تمام فعالین
جهت اطلاع دوستان و همکاران

تا کی میتوانم شاهد بی عدالتی باشم؟
بی عدالتی عریان و بی منطق.
یا بازنشسته ام کنید یا ابلاغ بدهید.
تا کی باید شاهد این همه هجمه بی منطق و بی خرد باشم.
اگر کسی انتقاد کرد به جای رسیدگی باید این جور رفتار کنند؟
این حقوق متعلق به خانواده ی من است. شما با اینکار از چه کسی انتقام میگیرید؟
وقتی ۳ ماه حقوق را پرداخت نکنید… میدانید چه ظلمی را مرتکب شده اید؟
گیرم قصد تنبیه من را دارید خانواده چه گناهی کرده؟
فرزندانم چه کار کرده اند؟

اینکه نه ابلاغ و نه بازنشستگی ام رو مد نظر قرار نمیدهید و همچنان حقوقم قطع میباشد متاسفم… آری متاسفم برای شما.
شمایی که فرهنگی هستید و سکوت پیشه کرده اید. و به جای حمایت اینچنین رفتار میکنید تا بالا دستیتان را شاد کنید (مسئولین اداره).
ولی بدانید ریاست آموزش و پرورش هم که باشید وقتی کنار گذاشته شدید باید تلاش کنید شاید بتوانید در روستا معاونت مدرسه ایی را ابلاغ بگیرید.

اما حرف آخرم‌
اگر حقوقم تمام و کمال پرداخت نشود در اداره کاری خواهم کرد که عواقبش دامان گیر تمام شما شود.
مرگ یک بار و……
الان نیز مطلع شدم که حقوق دی را نیز پرداخت نکرده اند.
بارها به دوستان و فعالین صنفی اطلاع داده ام اما هیچ کاری صورت نگرفته…
از طرفی غرورم اجازه نمیدهد که اینگونه  بازیچه ی افرادی بی خرد و بی خدا   شوم.
اگرحقوقم در اسرع وقت پرداخت نشود شخصا اقدام و تمام تبعات آن متوجه اداره شازند و مسئولین زیربط در استان مرکزی میباشد.

محمد کرد
دی ماه ۱۳۹۸

——————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.