ببانیه ی کانون صنفی معلمان اسلامشهر در محکومیت بازداشت جعفر ابراهیمی

کانون صنفی معلمان اسلامشهر ،مسئولین زندان و نیروهای  امنیتی را برای هرگونه آسیب روحی و جسمی به جعفر ابراهیمی پاسخگو دانسته و خواهان آزادی بی قید و شرط وی دراسرع وقت می باشد. ….
—————————————————–

به نام خداوند

درود هموطنان
جعفر ابراهیمی معلم دلسوز و متخصصی که با همه ی توان هوشی و انرژی روحی روانی بالایی که دارد، سالهاست درخدمت جوانان این سرزمین بوده است، در راستای شکوفایی استعدادهای آنان تلاش شبانه روزی داشته و دارد.
بی گمان جعفر ابراهیمی وسایر معلمان ( محمودبهشتی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی ) که سالهاست به اتهام آگاهی دهی و دفاع از حقوق پایمال شده ی دانش آموزان و معلمان این مرزو بوم در زندان به سر می برند ،‌شایسته ی تقدیر هستند، نه زندان و شکنجه . اما جعفر ابراهیمی اینک در بازداشت سپاه پاسداران است، بی گمان اتهام وی تنها و تنها فعالیت در عرصه صنفی بوده است.

کانون صنفی معلمان اسلامشهر ،مسئولین زندان و نیروهای  امنیتی را برای هرگونه آسیب روحی و جسمی به جعفر ابراهیمی پاسخگو دانسته و خواهان آزادی بی قید و شرط وی دراسرع وقت می باشد.

۲۲ دیماه ۱۳۹۸
کانون صنفی معلمان اسلامشهر

https://t.me/edalatxah

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.