گفتگو با امیر جواهری‌لنگرودی در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد – یک‌شنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۰

این گفتگو قبل از حمل جنازه سلیمانی به کرمان وآن حوادث صورت گرفت

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.