شماره ۵۲ سوسیالیسم کارگری

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

———————————————————-

در این شماره:
جنبش چپ، ناسیونالیسم و تبارگرایی (صفحه ۵)
کارنیوال انتخابات افغانستان، نمونۀ دیگری از دموکراسی سرمایه! (صفحه 8)
“وحدت ملی” درفش تبارگرایان تمامیتخواه (صفحه ١۰)
ناسیونالیسم در هر شکل آن سرکوبگر است (صفحه ۱۴)

———————–

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-52.pdf

———————–

2433

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-52.pdf

———————————————


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.