“پائیز پویا”، شعر از ی. صفایی

در خیزش خونین شبهای پائیزی
سفیر نابهنگام گلوله های خدا
مغز جوانان را نشانه میگیرد
تا هر گلوله
آیه های بی مسمای حاکمان را
با خون تو آبیاری کند. ….

——————————————————–

2335


پائیز پویا

در خیزش خونین شبهای پائیزی
سفیر نابهنگام گلوله های خدا
مغز جوانان را نشانه میگیرد
تا هر گلوله
آیه های بی مسمای حاکمان را
با خون تو آبیاری کند.
در خمیازه شب های سرد پرهیاهو
اشک تاریخ
از گونه های گرم شقایق ها جاریست.

اوج پرواز
در سحرگاه خونین
بیت جباران را لرزاند
و گلوله ها برای غارت و استبداد
قلب را
نه
مغز تو را نشانه میگیرند.

موج در موج
دریایی از یقین خروشیدن گرفت
تا بر آسمان تیره اش
شوق عاشقانه ای از روشنایی
از پس آن خروشان گردد.

مرگ جلادان
زود هنگام است
و رمز پیروزی در دستان توست
بمان که خروشیدنت
موج های دریا را
به ساحل عشق
میکوبد.

هنگام که
شراه های آزادی
آتش بر آشیان حاکمان افکنده است،
سپیده صبح
بر چشمانت
شوق آزادی را
نوید میدهد……

ی. صفایی
چهارم دی ۱۳۹۸
۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.