پیام هفت تپه برای شب یلدا

شب یلداست و درازترین وسیاه ترین شب اما سفیدی و امید و نور و پیروزی از آن ما و در مشت ما و در توان ماست. تا پایان دادن به حاکمیت اشغالگران داعشی بخش خصوصی و به دست آوردن دیگر مطالبات مان دست از مبارزه برنخواهیم داشت. ….

————————————————-

پیام هفت تپه برای شب یلدا

شب یلداست و داعشی های فاسد و اشغالگر با وقاحت تمام ما را دعوت به دوستی و مهر و محبت با خودشان میکنند! شب یلداست و چهار سال است که سرزمین هفت تپه چندین برابر قبل به دست خاندان فاسد اسدبیگ و حامیان دولتی ش اشغال و غارت شده است. شب یلداست و دستمزدهای به حق ما را با دو ماه تاخیر و با منت و بگیر و ببند و مصیبت پرداخت میکنند. شب یلداست و همکاران ما بخشی و خنیفر به سال ها زندان محکوم شده اند و چند تن دیگر از همکاران ما به دست حامیان دولتی داعش در دادستانی شوش، و در همین روزها دادگاهی شده اند. شب چله است و دوستان و حامیان ما را به بیش از چهل سال زندان محکوم کرده اند.

شب چله است و چهل سال است و پنجاه سال و دهه هاست زیر ستم و ظلم هستیم. شب یلداست و درازترین و سیاه ترین شب سال و خانواده هامان با فقر و مشکلات بسیار دست به گریبانند و داعشیان به ما میگویند با همین وضعیت بسازیم و دانه های تسلیم و بیشرافتی در دل بکاریم! اما نمیدانند ما تمام ثانیه های این شب بلند را صرف محبت بین خود و خانواده هامان و صرف صحبت از نبرد با فاسدان و کارفرمایان و سرمایه داران و دولت و حکومت حامی آنها میکنیم. این شب را صرف میکنیم برای بزرگداشت یاد عزیزانی که در مبارزه علیه سیاهی و فقر جان داده اند و در شب یلدا از آنان خواهیم گفت.

شب یلداست و ما در محافل خود از رزم های گذشته خود برای فرزندان مان خواهیم گفت و از رزم های جاری برای بیرون کردن داعشی ها خواهیم گفت. شب یلداست و بلندترین شب سال و سیاه ترین اما نوید سپیدی و امید به پایان ظلمت هم در این شب نهفته است. اتحاد و امید و آگاهی ما پایانی است بر این وضعیت فقر و فلاکت و سرکوب. ما با اتحاد خود داعشی های فاسد و اشغالگر و حامیان دولتی آنها را بیرون خواهیم کرد.
شب یلداست و درازترین وسیاه ترین شب اما سفیدی و امید و نور و پیروزی از آن ما و در مشت ما و در توان ماست. تا پایان دادن به حاکمیت اشغالگران داعشی بخش خصوصی و به دست آوردن دیگر مطالبات مان دست از مبارزه برنخواهیم داشت. سرود و گپ و گفت های ما در شب یلدا این است: هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان خود را برای خیزی بلند برای پیروزی آماده میکند!

جمعی از کارگران هفت تپه- شنبه – ۳۰ آذر  ۱۳۹۸

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.