بیکار شدن بیش از یک هزار و ۵۰۰ صیاد در پی افزایش قیمت بنزین

به گفته یکی از صیادان: صیادان قدرت خرید بنزین لیتر ۳۰ هزار ‌ریالی را ندارند و تا زمانی که سهمیه‌ای برای قایق‌های صیادی اختصاص داده نشود این افراد بیکار خواهند بود. ….
——————————————–
بیش از ۵۷۰ فروند قایق موتوری با اشتغالزایی سه تا چهار صیاد در هر قایق در بنادر صیادی آبادان، اروندکنار و چوئبده فعالیت دارند که بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین و اختصاص نیافتن سهمیه بنزین فعالیت آنها متوقف شده و صیادان خانه‌نشین شده اند.

به گفته یکی از صیادان: صیادان قدرت خرید بنزین لیتر ۳۰ هزار ‌ریالی را ندارند و تا زمانی که سهمیه‌ای برای قایق‌های صیادی اختصاص داده نشود این افراد بیکار خواهند بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.