سندیکای کارگران هفت تپه: سرکوب شورش گرسنگان برای داشتن نان ، کار، آزادی محکوم است

ما تسلیت می گوییم به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی داریم برای مجروحان. داشتن زندگی شایسته حق بی کم و کاست آحاد مردم می باشد. ….

———————————————

بعداز گران شدن بی سابقه بنزین طی چند روز گذشته، مر دم ستمدیده، کارگران و زحمتکشان که از فقر و نداری، گرسنگی و اختناق و… به تنگ آمده اند در بسیاری از شهر های کوچک و بزرگ و بطور خودجوش به خیابانها آمدند تا اعتراض خود را به گرانی و تمام مصیب های موجود نشان دهند. اما متاسفانه اعتراض به حق تهیدستان و ستمدیده گان، با برخورد سرکوبگرانه مواجه شده است.

بر اساس اخبار غیر رسمی تا کنون ۱۰۰ ها نفر زخمی و ده ها نفر کشته شده اند.

سندیکای کارگران نیشکر هقت‌تپه سرکوب کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده را شدیدا محکوم می کند .
ما تسلیت می گوییم به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی داریم برای مجروحان.
داشتن زندگی شایسته حق بی کم و کاست آحاد مردم می باشد.

زنده باد جنبش گرسنگان
زنده باد جنبش نان کار آزادی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

توضیح:
این متن در روز های اول اعتراضات آبانماه تهیه شده بود که با بستن اینترنت و عدم دسترسی به کانال تلگرامی سندیکا هفت تپه، قادر به درج آن نشده بودیم.
امروز به دلیل بر طرف شدن مشکل اینترنت، متن انتشار یافت.
شنبه ۹ آذر ۹۸

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.