گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور، محمد صادق جواد حصار و ناهید حسینی درباره اعتراضات اخیر و حمایت های ایرانیان در خارج از کشور

گفتگو در باره تجمع ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات ایران ….

————————————————–

مهرداد درویش پور:
دراین برنامه که گوشه هایی از تظاهرات استکهلم و دیگر شهرها درآن پخش شد، بر اهمیت مبارزات خارج از کشور تاکید کردم و تظاهرات استکهلم و دیگر شهرها را از همبسته ترین نوع مبارزات در خارج از کشور با مردم ایران بر شمردم. اشاره کردم اکثریت ایرانیان در خارج از کشور نیز نه به حمله نظامی قدرت های خارجی یا تغییر حکومت از طریق قدرت های خارجی دل بسته اند و نه به اصلاح نظام بلکه به تقویت و همبستگی با حامعه مدنی و مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در چالش استبداد دینی حاکم دل بسته اند. اشاره کردم که در دیدار امروزمان با وزارت امورخارجه همین دیدگاه را بیان خواهیم کرد. اما هشدار دادم حکومت روز به روز با شدت بخشیدن به خشونت خود بیش از پیش راه را بر مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران می بندد و اگر جنبش مردم مسیری دیگر یابد، مسئول مستقیما آن خود نظام است.

این گفتگو را می توانید در نیم ساعت نخست لینک زیر مشاهده کنید:

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.