خامنه ای، رهبر کشتار: توطئه‌ عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناک نابود شد

خامنه ای از راه پیمایی های حکومتی پس از پایان کشتار فرودستان ستایش کرد و گفت که «این حرکت به این عظمت انجام گرفت، از هر حرکتی بالاتر بود.» ….

——————————————–

خامنه ای امروز چهارشنبه ۶ آبان در دیدار با بسیجی ها، بار دیگر اعتراض گسترده و خودجوش فرودستان جامعه به گرانی بنزین را «توطئه» نامید و گفت: «این چند روز، یک توطئه‌ عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناک که آن‌همه برای آن پول خرج‌ و زحمت ‌کشیده شد به‌وسیله‌ مردم نابود شد». خامنه ای در توضیح منظورش از «مردم» گفت: «نیروی انتظامی، بسیج و سپاه وارد میدان شدند و در مواجهه‌ سخت، وظیفه‌‌شان را انجام دادند.»

در حالی که دهها فیلم و گزارش شهود عینی حاکی از آن است که حمله به ماشین ها در اتوبان ها و آتش زدن داروخانه و فروشگاههای مواد غذایی کار آدمکشان دستگاه ولایت بوده تا با بیرون راندن مردم از صحنه اعتراضات،«اشرار» بودن معترضان را ثابت کنند، خامنه ای گفته: «برنامه‌ریزی شده‌بود تا در بزن‌گاهی، تخریب، شرارت و آدم‌کشی را انجام‌دهند که به‌واسطه‌ قضیه‌ بنزین فکر کردند فرصت پیدا شده و لشکرشان را وارد کردند.»

خامنه ای از راه پیمایی های حکومتی پس از پایان کشتار فرودستان ستایش کرد و گفت که «این حرکت به این عظمت انجام گرفت، از هر حرکتی بالاتر بود.» خامنه ای در ستایش از بسیج گفت: «به برکت بسیج، تهدیدها دیگر برای ما تهدید نیست و به فرصت بدل می‌شود.»

———————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.