کلیپ: گزارش و قطعنامه و هم فیلم گوشه های از تظاهرات همبستگی با مردم ایران در استکهلم

گزارش و قطعنامه و هم فیلم گوشه های از تظاهرات همبستگی با مردم ایران در استکهلم است که درآن در حدود ۷۰۰ نفر شرکت کردند.  ….
————————————————–

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3093188900696163

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3093214660693587

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3093181464030240

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3093165600698493

https://www.facebook.com/mehrdad.darvishpour/videos/3093149080700145

——————————————


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.