اسامی ۸۵ تن از کشته شدگان شورش گرسنگان در آبان ماە ۱۳۹۸ در شهر های ایران توسط محافظان جهل و سرمایه اسلامی ایران

2073

اسامی ۸۵ تن عبارتند از:

۱- تهران مینا شیخی
۲-تهران گلناز سمسامی
۳- تهران – اسلامشهر ایمان رسولی
۴- تهران – اسلامشهر محسن جعفرپناه
۵- تهران – اسلامشهر آرش کهزادی
۶- تهران – اسلامشهر محمدمهدی حقگوی
۷- تهران – شهریار رضا حسن وند
۸- تهران – شهریار ابراهیم محمد پور
۹ – تهران – شهریار آزاده ضربی
۱۰- تهران – شهریار مهدی پاپی
۱۱- تهران – شهریار حسین قدمی
۱۲- تهران – شهریار مهدی دائمی
۱۳- تهران – شهریار احسان شیری
۱۴- تهران – شهریار میلاد نجهوند
۱۵- تهران -شهریار……. مومنی
۱۶- تهران – بهارستان فاطمه حبیبی
۱۷- تهران – بهارستان گل آقا نوری
۱۸ – تهران علی بهبودی
۱۹- اهواز محمدرضا عسافی زرگانی
۲۰- اهواز حمزه سواری
۲۱- بهبهان محمد حسین قنواتی
۲۲- بهبهان مهرداد دشتی زاده
۲۳- بهبهان احسان عبدالله نژاد
۲۴- بهبهان محمود دشتی‌زاده
۲۵-بهبهان احمد حشم دار
۲۶- بهبهان شبنم دیانی
۲۷- بهبهان……. تدین
۲۸- بهبهان فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)
۲۹- ماهشهر خانم عتقی
۳۰- خرمشهر میثم منیعات
۳۱- خرمشهر میلاد حمیداوی
۳۲- خرمشهر میثم عبدالوهاب عدگی‌پور
۳۳- خرمشهر خالد منیعات
۳۴- خرمشهر علی غزلاوی
۳۵- خرمشهر ابراهیم مطوری
۳۶- خوزستان هادی قربانی
۳۷- شوشتر احمد موسوی جعاوله
۳۸- آبادان علی بغلانی
۳۹- ماهشهر…. حطاوی
۴۰- ماهشهر قاسم باوی
۴۱- ماهشهر محمد خالقی
۴۲- ماهشهر عدنان هلالی
۴۳- ماهشهر مجتبی عبادی
۴۴- ماهشهر منصور دریس
۴۵- ماهشهر عباس(رضا) عساکره
۴۶- ماهشهر احمد خواجه آلبوغلی
۴۷- اهواز میثم مجدم
۴۸- ماهشهر محمد خالدی
۴۹- ماهشهر علی خواجه آلبو علی
۵۰- شیراز -کلار رسول قویمی
۵۱- شیراز مهدی نکویی علی آبادی
۵۲- شیراز رضا جعفری
۵۳- شیراز مجید هاشمی
۵۴- شیراز عبدالله قویمی
۵۵- شیراز….. پارسایی
۵۶- شیراز….. پارسایی
۵۷- سنندج مظفر صیفی
۵۸-بوکان شلیر دادوند
۵۹- بوکان هیوا نادری
۶۰- سنندج علی بغلانی
۶۱- سیرجان روح الله نظری فتح آبادی
۶۲- مریوان مهران تاک
۶۳- مریوان بهروز ملکی
۶۴- مریوان شاهو ولیدی
۶۵- مریوان عثمان نادری
۶۶- مریوان دانیال استواری
۶۷- مریوان ادریس بیواره
۶۸- مریوان عثمان احمدی
۶۹- مریوان آرین رجبی
۷۰- جوانرود حمزه نقدی
۷۱- جوانرود یونس هوشنگی
۷۲- جوانرود کاوه رضایی
۷۳- جوانرود جبار تجاره
۷۴- جوانرود سلمان رحمانی
۷۵- جوانرود کاوه محمدی
۷۶- جوانرود ابراهیم مرادی
۷۷- جوانرود…. عزیز(کارمند شهرداری)
۷۸- جوانرود مبین عبداللهی
۷۹- جوانرود عمران ولیدی
۸۰- کرمانشاه مظفر ظهیری
۸۱- کرمانشاه نادر بیراموند
۸۲- کرمانشاه محمد میرزایی
۸۳- کرمانشاه مظفر وطن دوست
۸۴- کرج شهرام معینی
۸۵- تبریز علی حسینی

https://t.me/m2Hagh

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.