تظاهرات در حمایت از مردم ایران در استکهلم، شنبه ۲۳ نوامبر ساعت ۱۶ میدان مرکزی شهر

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد. ….

——————————————————–

2068

تظاهرات در حمایت از مردم ایران در استکهلم

شنبه ۲۳ نوامبر ساعت ۱۶ میدان مرکزی شهر

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

شماره تماس:
مهرداد درویش پور ۰۰۴۶۷۳۶۶۳۱۱۷۷
امیر نیلو ۰۰۴۶۷۲۳۰۷۳۶۱۶۰

—————————————————


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.