تظاهرات در همبستگی با مردم ایران گوتنبرگ

شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت ۲ میدان یرن توریت- گوتنبرگ ….

————————————————–

فراخوان عام
شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت ۲ میدان یرن توریت- گوتنبرگ

۴۰ سال خون گریستیم / بسه دیگه می ایستیم

آزادیخواهان ، انسان های شرافتمند ساکن گوتنبرگ و حومه!
فعالان سیاسی و پناهندگان رانده شده از کشور!
بکوشیم بە سهم خود گوشەای از صدای خفتە آزادگان بپا خاستە پای درزنجیرکشورایران باشیم.

چهل سال استیلای جهل و جنایت حکومت اسلامی سیر تکاملی مبارزات کارگران، معلمان ، زنان، پرستاران، دانشجویان ،دانش آموزان و جوانان ، فعالان حفظ محیط زیست وبازنشستگان و کنشگران فرهنگی سرانجام مبارزین پرتلاش حل مسئلە ملی درایران ؛ همه هم‌زمان بپا خاستەاند، بە امید وحدت مبارزاتی هرچە بیشتر در راستای سرنگونی این نظام فاسد و ضد انسانی در خیابان های ایرانند.

تا به امروز بیش از صد و اندی نفر جان باخته اند و هزاران نفر مجروح و دستگیر شده اند!

برای پشتیبانی از مردم بپا خاستە ایران و اعتراض بە خشونت غیر انسانی حکومت اسلامی ایران، روز شنبە بیست وسوم نوامبر ساعت دو بعداز ظهر در میدان”یرن توریت ” – گوتنبرگ گرد هم آئیم.
ما همه شما آزادگان را مخاطب قرار می دهیم ، تا درهم‌صدایی با هم و درمحکوم کردن بکاربردن سلاح علیە مردم بی دفاع ، به اعتراض بایستیم و شعار مردم ایران را به زبان آوریم:

گرانی بنزین بهانه است / کل نظام نشانه است

جمعی ازفعالان سیاسی و پناهندگان- گوتنبرگ

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.