تظاهرات در همبستگی با مردم ایران

شنبه ۲۳ نوامبر ساعت ۱۶ بعد از ظهر، مکان میدان مرکزی شهر استکهلم ….

————————————————-

2066

تظاهرات در همبستگی با مردم ایران:
شنبه ۲۳ نوامبر ساعت ۱۶ بعد از ظهر، مکان میدان مرکزی شهر استکهلم

برگزارکننده:جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

- در همبستگی با خیزش مردم ایران علیه گرانی و فقر، فساد و استبداد دینی حاکم
- برای دستیابی به عدالت و دمکراسی و رفع تبعیض در ایران
- در اعتراض به خشونت و کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی ایران
- وهمراه با دیگر ایرانیان در چهار گوشه جهان برای جلب افکار بین المللی در حمایت از مردم ایران بپاخیزیم!

شنبه ۲۳ نوامبر ساعت ۱۶ بعد از ظهر میدان مرکزی شهر استکهام

جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.