هشتمین روز برگزاری تجمع اعتراضی و اعتصاب در هفت تپه

دیروز، دوشنبه، بیست آبان تعداد زیادی از همکاران در تجمع اعتراضی و اعتصاب حاضر شدند ….

————————————————

eteraz

مطالبات مشترک کارگران:

  • پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه
  • جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک
  • لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی
  • لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران ما و حامیان ما
  • تاکید بر مطالبات، در هشتمین  روز تجمع و اعتصاب کارگران هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.