علی نجاتی در دادگاه فرمایشی محاکمه شد!

قاضی مقیسه در این دادگاه با بکار بردن الفاظ “ًضد انقلاب” و “ضد نظام” و … خطاب به علی نجاتی نشان داد که حکم دادگاه از پیش تعیین شده است‌. ….

————————————————-

bakhshi-nejati

روز نوزدهم آبان، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه و کارگر بازنشسته دردادگاهی فرمایشی محاکمه شد‌. دو اتهام علی نجاتی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی و خارجی کشور وفعالیت تبلیغی علیه نظام
می باشد. قاضی مقیسه در این دادگاه با بکار بردن الفاظ “ًضد انقلاب” و “ضد نظام” و … خطاب به علی نجاتی نشان داد که حکم دادگاه از پیش تعیین شده است‌.  مقیسه عملا برای دفاع فرصتی کافی  به نجاتی و وکیلش نداده و خودش یک طرفه به قضاوت نشست. برخوردهای غیرقانونی مقیسه باعث شد که علی نجاتی در دادگاه دو بار از قرص زیر زبانی استفاده کند.

لازم به ذکرمی باشد درارتباط با روند دادگاه در روزهای آتی  توضیحات بیشتری ارئه می  شود.

بیستم آبان  ماه نود و هشت
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
https://t.me/syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.