بررسی افزایش جراحت کاسۀ چشم در اثر شلیک گلولۀ دفاعی (فلش بال) از دوران «جلیغه زردها»

بر اساس بررسی های انجام گرفته در مرکز بیمارستان دانشگاهی فرانسه و منتشر شده در مجلۀ پزشکی بریتانیائی «لنست» شمار جراحت های چشمی  که در اثر شلیک گلولۀ دفاعی وارد آمده از دوران بحران « جلیغه زردها» قویاً رو به افزایش داشته است. ….

———————————————————–

1992

بررسی افزایش جراحت کاسۀ چشم در اثر شلیک گلولۀ دفاعی (فلش بال) از دوران «جلیغه زردها»

بررسی های مرکز بیمارستان دانشگاهی فرانسه (CHU)منتشر شده در هفته نامۀ پزشکی بریتانیائی «لنست» (The Lancet)
AFP آژانس خبری فرانسه ۱ نوامبر ۲۰۱۹

1993
Un LBD le 2 février 2019 à Nantes. Photo by LOIC VENANCE / AFP — AFP

بر اساس بررسی های انجام گرفته در مرکز بیمارستان دانشگاهی فرانسه و منتشر شده در مجلۀ پزشکی بریتانیائی «لنست» شمار جراحت های چشمی  که در اثر شلیک گلولۀ دفاعی وارد آمده از دوران بحران « جلیغه زردها» قویاً رو به افزایش داشته است.

نویسندگان «بررسی گذشته نگر» خود را زیر عنوان «جراحت چشمی وارد آمده با سلاح غیر کشنده در فرانسه» به همۀ مراکز بیمارستان دانشگاهی در فرانسه جائی که وخیم ترین مجروحین مورد معالجه قرار گرفته برای آمارگیری افرادی که از ناحیۀ چشم در اثر اصابت گلولۀ « دفاعی» یا فلش بال در بازۀ زمانی فوریه ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۹ آسیب دیده اند فرستاده است.

سن متوسط قربانیان ۲۶ سال
نویسندگان، پزشکان و پژوهشگران فرانسوی اعلام کرده اند که قوانین جمع آوری دائمی داده ها  دربارۀ جراحات وارد آمده با این سلاح ها را پیشبینی نکرده است. با آگاهی از این امر که این سلاح ها به ویژه از سوی نیروی انتظامی به کار برده می شود. در سال ۲۰۱۶ دو مورد به ثبت رسیده، یک مورد در سال ۲۰۱۷، ولی در سال ۲۰۱۸ در آغاز بحران « جلیغه زردها» ۲۵ مورد و ۱۵ مورد در بررسی سال ۲۰۱۹ سر شماری شده است.

از کل ۴۳ مورد، ۲۰ مورد در پاریس توسط امداد عمومی بیمارستانهای پاریس (AP-HP) مورد معالجه قرار گرفته اند که ریاست آن مارتین هیرش Martin Hirsch دربارۀ این بررسی، روز جمعه توئیتی منتشر کرد و آن را « نخستین ترازنامۀ منتشر شده در یک مجلۀ علمی» ارزیابی کرد. سن متوسط مجروجین ۲۶ سال. ۳۸ مرد و ۵ زن.

۹ نفر از یک چشم کور شدند
۲۵ مجروح از ناحیۀ  کاسۀ چشم آسیب دیده اند و ۱۸ نفر دیگر غالباً در ناحیۀ عدسی (ده نمونه) جراحت برداشته اند. ۲۵ نفر دچار شکستگی کاسۀ چشم شده اند، ۱۲ نفر از ناحیۀ صورت دچار شکستگی شده اند، و دو نفر در ناحیۀ مغز ضربه خورده اند. ۳۰ نفر از ۴۳ نفر باید یک یا چند بار عمل جراحی می شدند. بین آنان ۹ نفر از یک چشم محروم شدند.

از آغاز جنبش « جلیغه زردها» بحث و جدل دربارۀ روشهای مداخلۀ نیروهای انتظامی و خشونتی که به آنان نسبت داده می شود جریان دارد. به گفته وزارت امور داخلی از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ ، ۲۵۰۰ نفر از تظاهر کنندگان و ۱۸۰۰ نفر از نیروهای انتظامی مجروح شده اند.
————————————-

توضیح مترجم: با الهام از برتولت برشت در مونتاژهای عکسهائی که ظاهراً هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند، ما می توانیم گزارشات روزمره را نیز با یکدیگر در تلاقی قرار دهیم. برای نمونه برای مونتاژ گزارشات اخیر در رسانه ها، می توانیم به گزینش مادام کریستین لَگَرد در پایان مدیریتش در صندوق بین المللی پول از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۹  برای پست ریاست بانک مرکزی اروپا یاد کنیم. چه می بنیم ؟ از یکسو گروهی که در اعتراض به کلاهبرداریها مالی مورد خشونت پلیسی قرار گرفته اند و برای همیشه یک چشم خود را از دست داده و یا استخوان صورتشان برای همیشه شکسته و باید با صفحۀ فلزی زیر پوستشان زندگی کنند، و از سوی دیگر گزینش یک متخلف مالی که بقول میشل شوسودوسکی[۱] می بایستی دست کم به یک سال حبس و پرداخت ۱۳۰۰۰ یورو جریمه می شد که نشد ولی بجای آن حالا مسئولیت خطیر رسیدگی به اقتصاد مالی تمامی یک قاره به او سپرده می شود. انتخاب مادام کریستین لَگَرد برای ریاست بانک مرکز اروپا یعنی تعریف و تعبیرکلاهبرداری مالی به آزادی داد و ستد، و بی مجازات ماندن کلان کلاهبرداران مالی به پشتیبانی دولتهای دموکراتیک لائیک اروپائی و این است نام «جهان آزاد» ولی فقط برای یک طبقه که تداوم ابقای حیات خود را در اعمال خشونت می بیند. خشونت با فلش بال، یا پول به عنوان ابزار سرکوب – و نه تنها – بلکه با خشونت نمادینه در همۀ عرصه های آموزشی، فرهنگی، هنری و قبضه کردن پست های کلیدی توسط یک طبقه ( نخبگان، برگزیدگان، جایزه بگیرها، بخش خصوصی و باستی هیلز نشینها …)

حالا اگر از بین مردم کسی هست که می خواهد به انتخاب کریستین لگرد اعتراض کند باید روی فلش بال نیز حساب کند. آن کسی که فرمان شلیک فلش بال را صادر کرده همانی ست که «در گزینش مادام کریستین لَگَرد نقش تعیین کننده داشته است»[۲]

لینک منبع:
https://actualite.20minutes.fr/politique/2642107-20191101-hausse-blessures-yeux-lbd-depuis-gilets-jaunes-selon-etude#xtor=EREC-182-[actualite]

ترجمۀ حمید محوی
پاریس، ۳ نوامبر ۲۰۱۹
[۱] میشل شوسودوسکی، منطقۀ اروپا در بحران، پروندۀ قضائی کریستین لَگَرد رئیس جدید بانک مرکزی اروپا
[۲]  همانجا

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.