چهاردهمین روز تحصن سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران

saha-mortezai-14

سها مرتضایی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران که اخیرا با داشتن رتبه ۱۰ دکتری به دلیل فعالیت صنفی-دانشجویی ستاره دار و محروم از تحصیل شده، هم اکنون در روز چهاردهم تحصن خود در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به سر می برد و پس از دوهفته تحصن، بی توجهی سازمان سنجش، وزارت علوم و نهادهای ذی ربط همچنان ادامه دارد!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.