جنبش جهانی حقوق بشر: از آزادی پنج مدافع حقوق کارگری استقبال می‌کنیم؛ اصلاً نباید بازداشت می‌شدند

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با استقبال از آزادی پنج مدافع حقوق بشر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی تاکید کرد که آنها در وهله‌ی نخست اصلاً نباید بازداشت می‌شدند. ….

—————————————————–

فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

آزادی به قید وثیقه
حبس خودسرانه

ایران
۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸)
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از آزادی به قید وثیقه‌ی آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم سپیده قلیان، فعال جوان حقوق کارگری، آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، و آقای امیر امیرقلی، سه روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله اینترنتی به نام گام و تداوم حبس خودسرانه‌ی همکار آنها خانم عسل محمدی مطلع شده است. این شش مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب [۱] کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم شدند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه)[۲]. آقای محمد خنیفر، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ ـ ۱۷ مهر ۱۳۹۸) به‌طورِ خودسرانه دستگیر شد ولی در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، آقای اسماعیل بخشی امروز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای امیر حسین محمدی‌فرد و خانم ساناز اللهیاری به قید وثیقه به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون تومان از زندان اوین آزاد شدند. آقای امیر امیرقلی به قید وثیقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.

خانم عسل محمدی آزاد نشد و هنوز در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.

مقام‌های محلی قضایی آقای محمد خنیفر و پنج عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که برای دیدار با نمایندگان مجلس راهی تهران بودند در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۵ مهر ۱۳۹۸) دستگیر کردند. هر شش تن روز ۹ اکتبر (۱۷ مهر) به قید وثیقه آزاد شدند.

برنامه‌ی نظارت از آزادی مدافعان حقوق بشر نام‌برده در بالا استقبال و یادآوری می‌کند که آنها در وهله‌ی نخست اصلاْ نباید بازداشت می‌شدند. بازداشت آنها خودسرانه و گویا با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگران صادر شده است. برنامه‌ی نظارت همچنین از دولت‌مردان می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط خانم عسل محمدی را آزاد کنند و به آزار آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.
ابراز می‌‌کند.

اطلاعات پیشینه:
در ماه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصابی یک ماهه را آغاز کردند. خواست آنها دریافت دستمزدها‌ی عقب افتاده و بازگرداندن مالکیت این مجتمع صنعتی کشاورزی به مالکیت عمومی بود. هفت تپه بزرگترین مجتمع نیشکر در ایران است که هزاران کارگر را در استخدام خود دارد. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) چندین فعال حقوق کارگری دستگیر شدند.

آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آقای بخشی روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و خانم قلیان روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) آزاد شدند. آنها زیر شکنجه ناگزیر از اتهام‌زنی به خود شده بودند و اعتراف‌ها‌ی آنها از تلویزیون پخش شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه ناگزیر از اعتراف شده‌اند. هر دوی آنها دوباره در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۳۰ دی ۱۳۹۷) دستگیر شدند. خانم قلیان تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) در زندان سپیدار اهواز ماند، سپس به زندان اوین و پس از آن در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) به زندان قرچک منتقل شد. آقای بخشی در زندان شیبان اهواز ماند و در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین منتقل شد.

آقای محمد خنیفر در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) دستگیر و در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱ آذر ۱۳۹۷) آزاد شد.
خانم عسل محمدی ۴ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آذر ۱۳۹۷) دستگیر و روز ۵ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۵ دی ۱۳۹۷) آزاد شد. او دوباره در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۹ (۱۳ مرداد ۱۳۹۸) دستگیر شد و از آن پس در زندان اوین به سر می‌‌برد.

—————————————————–
منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.