گفتگوهای صادق صبا با مهرداد درویش پور

گفتگوهای صادق صبا با مهرداد درویش پور درباره ۱- “فمینیزه کردن سیاست”، ۲- “نژادپرستی و تبعیض اتنیکی در ایران” و ۳- “روشنفکران و تئوری انتقادی” ….

——————————————————————

آیا اگر اکثریت رهبران جهان زن بودند، جهان از نظر صلح و عدالت جای بهتری برای زیستن بود؟

آیا تحقیقات وجود رفتارهای نژادپرستانه در جامعه امروز ایران را تایید می‌کند؟

آیا روشنفکران ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی با یکدیگر تفاوت بنیادی دارند؟

————————————————


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.