عماد کثیر، کارگر هفت تپه بازداشت شد!

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه این حرکت ضد انسانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری عماد کثیر و دیگر بازداشت شده گان هفت‌تپه می باشد. ….
—————————————
بامداد روز چهارشنبه ساعت چهار صبح، پلیس اطلاعات وامنیت شوش به منزل عماد کثیر، کارگر نیشکر هفت تپه هجوم برده و ایشان  را  همراه با وسایل شخصی از جمله گوشی موبایل ، بازداشت شده وبه پلیس امنیت شوش انتقال داده شده است. سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه این حرکت ضد انسانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری عماد کثیر و دیگر بازداشت شده گان هفت‌تپه می باشد.

یک آبان  ماه ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
syndica.hafttape@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.