کلیپ: سخنرانی تراب ثالث و ناصر برین در جلسه گروه مواجهه

ناصر برین: ما در لحظات بحران تاریخی و امیدهای انقلابی به سر می‌بریم. همان‌گونه که می‌توانیم آمیزش آن دو را در مارکس در سال ١٨۴٨، شورش‌های پس از مرگ استالین در بوداپست، برلین و پراگ، ماه مه ۶٨ پاریس ببینیم، لیکن هم‌پای انقلاب‌هایی که سرکوب شده‌اند و یا به آن‌ها خیانت شده، آمیزش نیز جای خود را به گسست داده است ….

———————————————————-

قسمت اول / سخنرانی ناصر برین:


نسخه‌ی صوتی در ساوندکلود
https://soundcloud.com/user-562855769/z0mukymttu0g

———————————————————-

قسمت دوم / سخنرانی تراب ثالث:

نسخه‌ی صوتی در ساوندکلود
https://soundcloud.com/user-562855769/sro4rsg6lpth

———————————————————-

قسمت سوم / پنل بحث:

نسخه‌ی صوتی در ساوندکلود
https://soundcloud.com/user-562855769/djzps8vjykxd

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.