یک آیت الله زاده دیگر

عباس ایروانی، معروف به بابک زنجانی دوم که بابک زنجانی اول انگشت کوچک او هم محسوب نمی شود، با ۴۵ میلیارد دلار رانت و فساد، رکورد تمام فسادهای کشور را جا به جا کرد  ….

1847

زمانی به عظمت این فساد پی می برید که بفهمید که دونالد ترامپ فقط و فقط ۳ میلیارد دلار ثروت دارد!

او بزرگترین قطعه ساز ایرانی است که با پول حاصل از فساد، پروژه های عظیمی در ایران راه اندازی کرده است! او رییس گروه قطعه سازی موسوم به عظام است که میلیونها دلار ارز دولتی می‌گرفتند و به جای کمک به تولید کشور، جنس بُنجل چینی وارد می کردند و روی آنها ساخت ایران حک می کردند! با خاوری دوستی داشت و سالانه ۴۰۰ میلیارد فقط از ایرانخودرو می‌گرفت، اما با فاکتور سازی خود را زیانده معرفی می‌کرد تا مالیات ندهد!
او فرزند آیت الله رضا ایروانی است و ادعای دین و خداداری داشته و در دادگاه جلوی قاضی سوره فاطر میخواند‌‌.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.