تاریخ جلسه دادگاه آنیشا اسداللهی مشخص شد

صبح دیروز ۱۳ مهرماه آنیشا اسداللهی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شعبه ۲۶، ابلاغیه کیفر خواست خود را دریافت کرد. ….

بنابر ابلاغیه‌ی دریافت شده، چهارشنبه یکم آبان جلسه دادگاه ایشان برگزار خواهد شد.
اتهامات وارد به ایشان، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی می‌باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.