گزارشی از تجمع روز جهانی معلم در تهران روبروی وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی

طبق فراخوان داده شده از طرف گروه های معلمان باز نشسته و شاغل حدود  ۱۵۰ نفر از معلمان باز نشسته به دادخواهی و حق طلبی و اعتراض به بی توجهی مسئولان گرامی داشت روز جهانی معلم تجمع اعتراضی بر پا کردند. ….

1823

معلمان جهان اتحاد  اتحاد

طبق فراخوان داده شده از طرف گروه های معلمان باز نشسته و شاغل حدود  ۱۵۰ نفر از معلمان باز نشسته به دادخواهی و حق طلبی و اعتراض به بی توجهی مسئولان گرامی داشت روز جهانی معلم تجمع اعتراضی بر پا کردند.

چند نفر از همکاران باز نشسته صحبت هایی حول: اجرا نشدن قوانین در رابطه با حقوق باز نشستگان؛ بیمه ها و بیمه تکمیلی و عمر ودرمان رایگان و با کیفیت وحقوق های زیر خط فقر!؛ خصوصی سازی تحصیل و صندوق های باز نشستگی و تهدید های وزارت اطلاعات و احضارهای همکاران به اوین وباز جویی های چند ساعته از معلمان باز نشسته گفتند.

در این تجمع اعتراضی شعارهای:

معیشت  منزلت معیشت سلامت با بیمه کار آمد حق مسلم ماست

خط فقر ۷ میلیون  حقوق ما ۲ میلیون

فریاد  فریاد از این همه بیداد

تا اختلاس باقیه سفره ما خالیه

نوبت ما که می شه خزانه خالی می شه

معلم زندانی آزاد باید گردد

تحصیل رایگان اجرا باید گردد

درمان رایگان حق مسلم ماست

اختلاس نجومی  فلاکت عمومی

و چند شعار دیگر

در این زمان چند نفر از همکاران پوستر به دست برای مردم روز جهانی معلم را معرفی کردند که مورد استقبال مردم در خودروها وعابرین پیاده واقع شدند؛ مردم به علامت همبستگی دستان خودرا بالا می بردند.
سپس قطعنامه توسط دو همکار خوانده شد. در قطعنامه از: پرداخت حق غائله مندی زنان مجرد طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری. اجرای تحصیل رایگان  طبق بند ۳۰ قانون اساسی. پرداخت به موقع حق التدریس و پرداخت معوقات معلمان  حق التدریس و حمایت از  همکاران شاغل حق التدریسی و۰۰۰ گفته شد

در پایان تجمع کنندگان با شعار
تا حق خود نگیریم  از پا نمی نشینیم  به طرف میدان فردوسی ( مترو) راهپیمایی کردند با شعار های:

معلم کارگر دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

تحصیل رایگان اجرا باید گردد

سراسر ایران  معلمان در زندان

معلم زندانی آزاد باید گردد

درد ما درد شماست

مردم به ما ملحق شوید
پایان این تجمع اعتراضی  را اعلام کردند

تهران  ۱۳ مهر  ۱۳۹۸
روز جهانی معلم گرامی باد

———————————–
https://t.me/etehadesarasari

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.