ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از ۲۰ نفر از همکاران اخراجی، امروز شنبه ششمین روز  اعتصاب خود را ادامه دادند.  ….

تجمع کارگران هفت تپه  همچون روزهای گذشته روبروی دفتر مدیریت در محوطه صنعتی ادامه دارد.

درود به کارگران هفت تپه که اتحاد وهمبستگی را به طور عملی اثبات کردند

شنبه ۶ مهر  ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.