ناهید خداجو به دادگاه انقلاب احضار شد

ناهید خداجو از بازداشت شدگان روز کارگر و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد. ….

n-khodajo

طبق روال قانونی می‌باید احضار به دادگاه از طریق سامانه ثنا صورت گیرد یا احضاریه به صورت کتبی برای متهم ارسال شود. اما در مورد خانم خداجو او را از طریق تماس تلفنی با وثیقه گذارش به دادگاه احضار کرده‌اند.
ناهید خداجو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر در مقابل مجلس بازداشت شده بود و پس از ۳۴ روز بازداشت با قید وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.