بی خبری از وضعیت کامران ساختمانگر فعال کارگری در سنندج

خانواده ایشان هیچگونه اطلاعی در باره محل نگهداری و سلامتی وی ندارند ….

1704

چهار شنبه ۲۰ شهریور ماه، با گذشت ۷ روز از دستگیری کامران ساختمانگر فعال کارگری در سنندج، هنوز خانواده ایشان هیچگونه اطلاعی در باره محل نگهداری و سلامتی وی ندارند. به عبارتی دیگر دستگاههای امنیتی ایشان را از هر گونه تماسی با خانواده اش محروم ساخته اند.
————————————–
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.