شاپور احسانی راد آزاد شد

شاپور احسانی راد عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز به قید کفالت از زندان اوین آزاد شد. ….

1682

شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) در روز هفتم مردادماه در محل کارش دستگیر شد و امروز پس از ۳۶ روز بازداشت موقتاً آزاد گردید.

ضمن شادباش به مناسبت آزادی شاپور احسانی راد، دستگیری و زندانی کردن کارگران را محکوم می نمائیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و حامیان دربند طبقه کارگر و نیز لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی از این کارگران هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۱۲ شهریور ۹۸
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.