صد و چهل و چهارمین فلاخن منتشر شد

در صد و چهل و چهارمین فلاخن از انسان‌های خیابان‌معاش می‌خوانیم، از سرشناسه‌های آشوب شکل‌یافته‌ی نئولیبرالیسم اسلامی، از دستفروشان و زباله‌گردان و موقتی‌کاران و بی‌خانمان‌ها. ….

————————————————–

1650

در این فلاخن از شان و شخصیتی می‌خوانیم که جنبش سراسری فرودستان در دی‌ماه ۹۶ به آنها که حذف شده بودند بازگرداند و به شکل توامان موجب هراس مصادره‌کننده‌گان انقلاب بهمن و اپوزیسیون ساواک‌زده‌ی طرفدار تحریم شد. در فلاخن صد و چهل و چهارم نویسنده به هم‌نوایی آیرونی فاشیسم ولایی و فاشیسم سلطانی در نادیده گرفتن و انکار فرودستان پرداخته، ماهیت طبقاتی پروژه‌هایی نظیر پروژه‌ی مسیح علی‌نژاد و ققنوس را بررسی کرده و در مقابل نشان داده است که کدام تصاویر به چه ترتیبی حذف شده‌اند. در صد و چهل و چهارمین فلاخن از گل‌فروشان خیابانی و ضایعات‌فروشان تحصیل‌کرده و شیشه‌پاک‌کن‌های پشت چراغ قرمز و کلیه‌فروشان جلوی بیمارستان‌ها و نوجوانان تن‌فروش خواهیم خواند، واریاسیونی در موسیقی سیاه جمهوری اسلامی و چهل‌سال دزدی انقلاب بهمن که زیادی واقعی‌اند، زیادی واضح‌اند، زیادی از چیزی خبر می‌دهند، زیادی «اصل متن» هستند و حوصله را سر می‌برند.

فلاخن صد و چهل و چهارم را بخوانید:

http://www.lajvar.se/pdf/falakhan144.pdf

http://manjanigh.de/wp-conte…/uploads/2019/…/falakhan144.pdf

با پیوستن به کانال تلگرام مجموعه‌ی منجنیق، انتشارات منجنیق را آسان‌تر بخوانید:
https://telegram.me/ManjanighCollective

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.