شلاق، زندان، احکام بربریت

بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در محکوم  کردن احکام‌ صادره برای مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق ، لیلا حسین زاده (دانشجو)  و حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران واحد اتوبوس رانی تهران وحومه   ….

————————————————

همانطور که قبلا گفته ایم وقتی کارگران حق طلب و مدافعان کارگران و ستم دیده گان محاکمه شوند، باید گفت که کارگران در بی دادگاه،  مورد تنفر قرار گرفته اند.
به جای محاکمه غارتگران و اختلاس گران‌چند هزار میلیاردی، به جای محاکمه صاحبان سرمایه و کار فرمایان که حقوق کارگران را می دزدند، به جای دادگاهی کردن استثمارگران،  به جای محاکمه تمام کسانی که عامل تبعیض و نابرابری هستند:  کارگران و مدافعان حقوق کارگر ، محاکمه می شوند و با تصمیم بی دادگاه‌،احکام سنگین و ضربات شلاق، برای آنان صادر می شود.

اسماعیل بخشی نمایندگاه کارگران هفت‌تپه را به دلیل دفاع از مطالبات کارگران به زنجیر کشیده می شود، برای علی نجاتی پرونده سازی می شود ،حامیان کارگران از جمله سپیده قلیان ،عسل محمدی , امیر امیر قلی، امیر حسین‌محمدی فر، ساناز  الهیاری و…
کارگرانی که برای ابتدایی ترین حق و حقوق خود به دفاع بر می خیزند، مورد محاکمه،  و به زندان و شلاق محکوم میشوند.

این نشان دارد که دنیا به تمام معنا وارونه است.
باید کاری کرد که دنیا روی پای خود قرار گیرد و به نابرابری ، ستم و استثمار ، فقر و فلاکت و‌تبعیض پایان داده شود. این دنیا را می توانیم بسازیم، اگر  کارگران و زحمتکشان که خالق تمام نعمات مادی در روی زمین هستیم ، متحد شو یم.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه، احکام صادره برای حسن سعیدی و مرضیه امیری ولیلاحسین زاده را به شدت محکوم کرده و خواستاریم به این ظلم و ستم‌ و احکام غیر انسانی پایان داده شود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۳ شهریور ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.