دومین روز دادگاهی اسماعیل بخشی

در یکی از بخشهای پرسش و پاسخ  از اسماعیل بخشی، قاضی مقیسه به بخشی گفت: “شعار نان، کار، آزادی”  شعاری کمونیستی است؛ که بخشی به او اعلام نمود که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواسته کارگران هفت‌تپه دفاع نمود ….

—————————————–

به گزارش رسیده امروز یکشنبه  ۱۳ مرداد، جلسه دوم دادگاه اسماعیل بخشی تشکیل شد در ادامه روند بی قانونی های دیروز، امروز در ابتدای جلسه قاضی مقیسه از ورود وکیل دوم پرونده خانم راضیه زیدی به دادگاه  جلوگیری نمود. همچنین زمانی که نوبت به ایراد دفاعیات توسط وکیل اسماعیل بخشی رسید، مقیسه اعلام کرد که نیازی به حضور آقای بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه در جلسه دادگاه نیست، که با اعتراض وکیل این قضیه منتفی شد. همچنین اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه به قاضی اعلام نمود که خط قرمز من، کارگران هفت‌تپه و وکیلم است و هرگونه توهین به کارگران هفت‌تپه و وکیلم با پاسخ قاطع اینجانب روبرو خواهد شد.

در یکی از بخشهای پرسش و پاسخ  از اسماعیل بخشی، قاضی مقیسه به بخشی گفت: “شعار نان، کار، آزادی”  شعاری کمونیستی است؛ که بخشی به او اعلام نمود که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواسته کارگران هفت‌تپه دفاع نمود. قاضی مقیسه در پاسخ به دفاع بخشی از این شعار کارگران هفت تپه گفت:  شعار “نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و بالای شکمی است.”

همچنین قاضی مقیسه، قرار عسل محمدی را به ۲ میلیارد افزایش داد.درضمن لازم به ذکر میباشد به علت عدم تودیع وثیه دو میلیار تومنی عسل محمدی به زندان منتقل شد.

۱۳ مرداد  ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.