بازداشت یکی از رانندگان اخراجی سندیکای کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار

امروز یکشنبه ۱۳مرداد بازداشت یکی از رانندگان اخراجی سندیکای کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار  ….

1564

حسین کریمی سبزوار راننده اتوبوس اخراجی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که به دلیل فعالیت های سندیکایی سالهاست از کارش اخراج گردیده امروز ۱۳مرداد دراعتراض به عدم بازگشت بکارش درمقابل وزارت کار توسط نیروی انتظامی بازداشت شد وبه کلانتری  ۱۰۸ منتقل شد .

https://t.me/vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.